Оператор склад

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД е един от лидерите на българския пазар в областта на логистичните решения. За нуждите на свой складово-транспортен център компанията търси да назначи отговорна и мотивирана личност на позиция:

ОПЕРАТОР СКЛАД

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Извършва товаро-разтоварни и преносни дейности с помощта на складова техника и оборудване

• Приема и предава пратки съгласно вътрешнофирмените процедури

• Следи за състоянието на товарите и при необходимост уведомява отговорните лица

• Грижи се за коректното попълване и последваща обработка на документите, с които работи

• Участва в поддръжката на реда и хигиената в складовия център

ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено средно образование

• Предишният трудов опит на подобна позиция е предимство

• Правоспособност за управление на мотокар/електрокар – предимство

• Умения за работа с устройство за сканиране на стоки

• Организираност, бързина и спазване на срокове

• Умения за работа в екип

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: • Постоянен трудов ангажимент в голяма компания с отлична репутация

• Добре организиран работен процес и приятелски екип

• Отлични условия на труд и възнаграждение, допълнителни придобивки.

При проявен интерес, моля кандидатствайте чрез изпращане на актуална автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички данни, предоставени от вас, са стриктно защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.