Advertisement Класик

Младши бизнес анализатор

T MARKET - Ние сме част от най-големия лидер в търговията с бързооборотни стоки в Прибалтика - MAXIMA GRUPE. В България сме от 2005 г. и оперираме на българския пазар с 130 магазина. В компанията работят над 2 800 служители. За 19 години се утвърдихме като водеща верига за хранителни стоки и голям работодател в България.

Водейки се от нашата постоянна амбиция да продължим да се разрастваме ние увеличаваме нашите основни екипи, какъвто е и отдел „Планиране и Анализи“. За него търсим млади, амбициозни хора с интерес към финанси и бизнес анализи. Вакантната позиция за която може да кандидатствате е „Младши бизнес анализатор“,

Бизнес анализаторът в Максима България има роля да осигури навременна отчетност за засегнатите звена и Мениджмънта, под формата на изводи и предложения за възможни подобрения . Той е връзката между бизнес отделите на ниво детайлно представяне и изпълнението на основните финансови показатели на компанията. Отговорности на Бизнес анализатора:

 • Изготвя отчети на дневна, седмична и месечна база за оборот, марж, промоционални активности;
 • Провежда дискусии с всички заинтересовани страни, опростявайки числата до лесно смилаеми изводи;
 • Участва в организацията и изготвянето на текущи анализи и отчети /ad hoc/ по съществени теми и области от дейността на компанията, както по инициатива на ръководството, така и по негова преценка поради важността и ползата им за общата дейност на компанията
 • Анализира резултатите и предлага действия, които да подпомогнат Мениджмънта във взимането на решения;
 • Участва в изграждането на модели за прогнозиране и планиране.

Изисквания:

 • Висше образование - Икономика, Статистика, Финанси;
 • Минимум две години опит на подобна позиция;
 • Експертно ниво на работа с MS Excel (свободно използване на Pivot таблици, VLOOKUP);
 • Свободно използване на писмен и говорим английски;
 • Аналитичност, организираност, комуникативност, внимание към детайлите; умение за работа в екип; внимание към детайла;
 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Любознателност и желание за надграждане и развитие

Компанията предлага:

 • Постепенно въвеждане в бизнес средата и надграждане на знанията;
 • Възможност и план за развитие в стабилна международна компания;
 • Интересна и динамична работа;
  • Възможност за натрупване на множество технически познания, опит в прогнозиране, бюджетиране и анализ;
  • Внедряване на Power BI решение;
  • Работа в доказан екип, в който всеки един член е важен, неговото мнение и идеи се ценят и взимат под внимание.
 • Конкурентно за позицията възнаграждение
 • Допълнително подпомагане под формата на ваучери за храна 200 лева

Ако всичко до тук намирате за интересно и искате да бъдете част от един успешен и динамичен бизнес, който вярва, че най-ценният актив с който разполага са именно неговите служители не се колебайте да кандидатствате при нас