Експерт “Обслужване на застрахователни претенции”

Експерт “Обслужване на застрахователни претенции”

Във връзка с разширяване на дейността си, водещият застрахователен брокер „Брокер Инс” ООД търси да назначи Експерт “Обслужване на застрахователни претенции” за бизнеса си в гр. София.

Задължения и отговорности:

Пряко комуникира и води писмена кореспонденция с клиенти, партньори и застрахователни компании; Приемане, окомплектоване и администриране на застрахователни претенции; Извършване на първоначални огледи по щети; Извършване на огледи при аквизиция; Обработка на прилежаща документация;

Изисквания към кандидатите:

Техническо или икономическо образование е предимство. Опит в ликвидационната дейност е предимство; Отговорност и прецизност при работа с документи и заложени срокове; Добра концентрация и умение за подреждане на приоритети; Активен шофьор; Компютърна грамотност; Комуникативни умения; Владеене на английски език е предимство;

Фирмата предлага:

Предизвикателна работа в един от най-големите застрахователни брокери; Конкурентно възнаграждение; Млад и динамичен екип; Възможности за професионално израстване.

Необходими изисквания и документи за кандидатстване: Автобиография (CV)