Advertisement Класик

ПТО

Специалист ПТО Обявяваме свободно работно място, за позицията СПЕЦИАЛИСТ ПТО

Основните отговорности, предвидени за позицията, са:

• Документално обезпечаване на СМР дейността :

подготовка, сключване и следене на изпълнението на договори за СМР дейности;

  • ценообразуване на СМР дейности;

  • изваждане на количества от чертежи в AutoCAD и изготвяне на КСС;

  • подготвяне на АКТ Обр. 19 и актове за скрити работи;

  • отчитане на СМР дейностите и издаване на фактури;

  • водене на кореспонденция с клиенти - възложители, в това число и относно плащанията.

• Заявяване и изписване на материали по обекти;

• Изготвяне на справки за изписаните и вложени материали в СМР дейности.

Нашите очаквания и изисквания към подходящите кандидати:

• Завършено Висше строително образование - ще считаме за предимство;може и в процес на обучение

• Професионален опит на същата или подобна позиция - ще считаме за предимство;

• Добри компютърни умения MC Office, Excel, AutoCAD;

• Добри комуникативни умения, инициативност и желание за работа в екип;

Освен възможност за професионална реализация и подкрепа, от нас ще получите:

Динамична работа и разнообразни ежедневни задачи; Коректни трудови взаимоотношения - постоянен трудов договор,добро възнаграждение според качествата и мотивацията на кандидата. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено за целите на настоящия подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни.