Advertisement Премиум

Инженер анализи/Дистанционно отчитане НН

Инженер анализи/Дистанционно отчитане НН

Във връзка с разширяване на екипа ни, търсим нов колега за позицията "Инженер анализи/Дистанционно отчитане" НН.

Основни отговорности:

• Осигурява въвеждането, експлоатирането и разширяването на системите за дистанционно отчитане на ниво ниско напрежение; • Отговаря за създаването на поръчки за отчет в клиентската система и насочването им към системите за дистанционно отчитане; • Осигурява редовното предаване на отчетените данни за фактуриране, при стриктно спазване на графика за отчитане и нормативните изисквания, регламентиращи дейността; • Своевременно осигурява верни и пълни данни от системите за дистанционно отчитане на ниско напрежение за изготвянето на отчети, справки, баланси на електрическа енергия и анализи.

Изисквания:

• Висше техническо образование (електротехническо е предимство); • Професионален опит в сферата на енергетиката; • Много добра компютърна грамотност – MS Office – MS Excel; • Отлични комуникативни и организационни умения; • Много добри умения за работа в екип.

Ако иимаш интерес, очакваме твоята автобиография. Ще се радваме да ти разкажем лично, за нашето предложение към теб!

Информираме Ви, че като администратори на лични данни дружествата на Електрохолд обработват, използват и съхраняват предоставените от Вас лични данни съобразно условията на Политиката за защита на личните данни на кандидати за работа на съответното дружество с цел осъществяване на подбор по настоящата обява, за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.