Младши счетоводител

Счетоводна кантора търси да назначи млад, интелигентен и амбициозен младши счетоводител. Позицията е подходяща за студент с икономическа специалност без опит, който желае да се развива дългосрочно в сферата на счетоводните услуги.

Основни задължения:

 • Подреждане на първични и вторични счетоводни документи;
 • Организация на документацията в табличен вид в Excel;
 • Издаване на фактури;
 • Осчетоводяване на първични и вторични счетоводни документи;
 • Помощ в ежедневните задачи.

Изисквания към кандидатите:

 • Икономическо образование;
 • Начални познания на данъчното и счетоводно законодателство;
 • Компютърна грамотност – MS Office (MS Excel, MS Word, MS Outlook);
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Отговорност и лоялност;
 • Умения за работа в екип.

Ние предлагаме:

 • Възможност за дългосрочно развитие;
 • Възможност за придобиване на професионален опит;
 • Възможност за кариерно развитие;
 • Хибридно работно време съобразено с посещенията в университет и лични ангажименти;
 • Електронни ваучери за храна;
 • Карта „Знание+“;
 • Адекватно заплащане.

**Счетоводната кантора е редовен член на „Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия“ и на „BESCO - Българската предприемаческа асоциация“. Вписано е в Регистъра на съставителите на финансови отчети с №207.

В случай, че проявявате интерес, моля изпратете автобиография със снимка и мотивационно писмо.