Advertisement Класик

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ В ОФИС „ЦЕНТРАЛЕН“

"Инвестбанк“ АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивирани професионалисти за позицията:

ФИНАНСОВ КОНСУЛТАНТ

Вашите отговорности:

 • Осъществявате продажби в сегментите „Бизнес клиенти“ и „Банкиране на дребно“, като активно търсите и привличате нови клиенти;
 • Анализирате клиентската база на финансовия център и създавате планове за предлагане на продукти и услуги; -Консултирате и извършвате предварително проучване на кредитоискателя, съдлъжника и поръчителите;
 • Анализирате финансова информация, подготвяте предложения за кредит и давате становища за одобрение на кредити;
 • Участвате активно в организацията по подписване на договорите, учредяване на обезпечения и откриване на кредитната сделка;
 • Осъществявате мониторинг на качеството на обслужваните кредити, следите за подновяване на застрахователните полици, записи на заповед и други;
 • Извършвате регулярен мониторинг и контрол на кредитите и банковите гаранции, следите за целевото изразходване, изпълнението на погасителните планове и недопускане на просрочия;
 • Предоставяте високо качество на обслужване на клиентите в съответствие с корпоративните стандарти на Банката.

От Вас очакваме:

 • Опит в кредитирането на МСП е силно предимство;
 • Опит в изготвянето на финансов анализ;
 • Отлични познания за структуриране и управление на кредитни сделки;
 • Много добри аналитични умения;
 • Търговски умения и ориентация към резултати;
 • Комуникативност и умения за работа с клиенти;
 • Висше икономическо образование;
 • Много добри компютърни умения.

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Възнаграждение съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Допълнително възнаграждение според постигнати резултати;
 • Възможност за усъвършенстване на придобити знания и умения, както и изграждане на нови;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна на стойност 200лева;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Много добра работна среда.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.