Advertisement Премиум

Лекари

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД търси да назначи лекари в следните отделения:

 • Анестезиология и интензивно лечение;
 • Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост;
 • Мултипрофилно спешно отделение;
 • Първо отделение по вътрешни болести и нефрология;
 • Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната;
 • Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология;
 • Неонатология;
 • Неврохирургия;
 • Акушерство и гинекология;
 • Физикална и рехабилитационна медицина;
 • Клинична лаборатория.

Изисквания към кандидатите: • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина; • Придобита специалност по профила на отделението ще се счита за предимство; • Умение за работа с медицинска апаратура; • Отговорно и приветливо отношение към пациентите; • Умение за работа в екип; • Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме: • трудов договор на пълно или непълно работно време; • възможност за специализация; • мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнати резултати; • работа с модерна медицинска апаратура; • работа в динамичен висококвалифициран екип; • професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за някоя от позициите, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържим за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.