Advertisement Премиум

Медицинска сестра

„Шишеджам“ е основан през 1935 година с което дава началото на индустрията за производство на стъкло в Турция в съответствие с вижданията и визията на Мустафа Кемал Ататюрк – основателят на Турската Република. Днес, „Шишеджам“ играе водеща роля в областта на производство на стъкло и химикали. „Шишеджам“ е единствената световна компания, която оперира във всички сфери за производство на стъкла – плоско стъкло, домакинско стъкло, стъклен амбалаж и в химическата промишленост. Понастоящем, „Шишеджам“ се нарежда сред първите два най-големи производители на домакинско стъкло и в първите пет на производителите на стъклен амбалаж и плоско стъкло. Общността „Шишеджам“ е един от трите най-големи производители на калцинирана сода в света и световен лидер в хромовите химикали.

„Шишеджам“ играе водеща роля в бизнес линиите за производство на плоско стъкло, домакинско стъкло, амбалаж, химикали, автомобилно стъкло, стъклени влакна, енергия и рециклиране. Холдингът има действащи заводи в Турция, Германия, Италия, България, Румъния, Словакия, Унгария, Босна и Херцеговина, Русия, Грузия, Украйна, Египет, Индия и САЩ.

„Пашабахче България“ ЕАД, която е част от производствената група „Домакинско стъкло“ на Общността „Шишеджам“ търси да назначи:

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Отговарящ/а на следните изисквания:

• Висше образование по специалност „Медицинска сестра“ или друга подходяща за позицията; • Да познава технологията на дейността, последователността на операциите при приемането, диагностицирането и оказване на първа помощ; • Да познава начините за овладяване на спешни ситуации; • Да е запознат/а с необходимите пособия, инструменти, лекарствени форми, дезинфекциращи средства, превързочни материали, необходими за функционирането на кабинета; • Добра комуникативност и умения за работа в екип; • Възможност за работа на трисменен режим на работа;

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:

• Осигурява долекарска медицинска помощ на работниците и служителите в предприятието и при нужда транспортиране до лечебно заведение; • Приема и обработва предоставените от работниците и служителите болнични листове; • Използва необходимите медицински средства и материали и осъществява с тях медицинските прегледи; • Следи наличността на лекарствените средства и други медицински консумативи в медицинския кабинет и шкафчетата за първа помощ и своевременно преди изчерпване на наличността заявява доставка на нови количества;

Фирмата предлага

• Мотивиращо трудово възнаграждение; • Ежемесени ваучери за храна в размер на 200 лв; • Работа в млад и енергичен екип; • Натрупване на безценен опит в голяма проиводствена компания; • Организиран служебен транспорт – области Търговище, Шумен и Разград; • Осигурена храна по време на работния процес;

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на интервю. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на подбора.