Advertisement Премиум

Специалист продажби с немски език

Ние в Юнимастърс** вече 34 години предоставяме широк спектър логистични услуги, комбинирайки креативност и отлично изпълнение. Доверяват ни се множество клиенти. Не пестим усилия. И не правим компромис с качеството. Затова сме постигнали в много точки по света признание за способностите ни. За нуждите на нашия бизнес, насочен винаги към удовлетворение и надскачане на клиентските очаквания, търсим:

СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ С НЕМСКИ ЕЗИК

ДЛЪЖНОСТТА ВКЛЮЧВА:

• Идентифициране и привличане на нови бизнес клиенти на компанията и развитие на търговските взаимоотношения с настоящите чрез:

 • Събиране и анализ на информация за определен пазарен сегмент - регион (Германия, Австрия, Швейцария и др.), индустрия, икономически показатели
 • Активна комуникация (основно чрез телефон, електронни медии и специализирани платформи) с настоящи и потенциални клиенти относно услугите на компанията
 • Проучване на клиентските нужди за предлагане на подходящи логистични решения за тях
 • Активно участие в процеса на продажба на услугите на компанията: координиране на оферирането, водене на преговори, подготвяне на договори, сключване на сделки
 • Осигуряване на отлично клиентско обслужване и поддържане на ефективни взаимоотношенията с клиентите
 • Грижа за набавяне, проучване и поддържане на актуална и пълна информация в специализираните системи на компанията във връзка с осъществяваните контакти и продажби
 • Участие в анализа на конкурентоспособността и услугите на компанията и разширяването на продуктовото й портфолио.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

 • Опит в продажбата на услуги или обслужването на клиенти

 • Образованието и опитът в търговията или логистиката са силно предимство

 • Много добре владеене на немски език - писмено и говоримо, минимум ниво В2 по европейската езикова рамка

 • Развита дигитална грамотност: MS Office пакет, електронна бизнес поща, социални медии и мрежи за делови контакти, опитът със CRM системи е плюс

 • Отлични умения за комуникация и презентиране на информация

 • Клиент - ориентирано поведение

 • Проактивност и организираност

 • Умения за работа в екип.

НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

 • Постоянен трудов договор в утвърдена компания, един от любимите бизнес марки на България.

 • Интересна и разнообразна работа в досег с местни и международни компании, както и с най-добрите стандарти в бранша

 • Позиция, в която всеки ден можеш да се учиш и развиваш личностно и професионално в екип от доказани специалисти

 • Отлични условия на труд и възнаграждение, допълнителни придобвки.

Ако оценявате тази възможност като привлекателна и съответстваща на вашия опит и интереси, моля кандидатствайте чрез изпращане на актуална автобиография и придружително писмо до Юнимастърс.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички данни, предоставени от вас, са стриктно защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.