Медицински регистратор

МЦ Неовитро, разширява дейността си в своята област. В тази връзка търсим медицински регистратор/и, които да бъдат част от нашия екип. Очакваме амбициозни и лоялни хора, търсещи сериозна работа както и, споделящи визията и ценностите на нашето лечебно заведение, мотивирани да участват активно в развитието на клиниката.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПОЗИЦИЯТА: -Посреща, регистрира и изпраща пациентите към лекарите; -Приема запитвания (на живо, по телефон и имейл) и предоставя информация за медицинските услуги; -Организира и приема плащания, издава финансови документи и приключва касата; -Води активна кореспонденция с лекарите, медицинския персонал и пациентите; -Познава и информира пациентите за актуалните цени, предлаганите продукти, пакети с услуги и промоции в центъра;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

  1. Образователни изисквания за длъжността: мин. средно образование. Кандидатите с завършено висше образование (био-медицинските науки) е предимство.
  2. Много добра компютърна грамотност и много добри умения за работа с MS Office; Ще бъде проведено обучение по отношение на работата с медицински софтуер; Умение за водене на е-mail кореспонденция; Способност за бързо и коректно набиране на текст.
  3. Представителна външност.
  4. Правилна дикция и отлични умения за водене на разговор с клиенти.
  5. Способност да се справя с динамиката на интензивен работен ден.
  6. Да проявява отговорност, дискретност, коректност, толерантност, всеотдайност и организираност при изпълнение на поставените задачи и задължения.
  7. Чужди езици са с предимство.
  8. Работа в екип.
  9. Предимство е стаж-работа в лечебни заведение както и в клиники за репродуктивна медицина (ин-витро)

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Търси се кандидат за дългосрочна заетост!

-Работа по график (се изчислява на принципа на сумарното отчитане при 8-часов работен ден) Работно време на МЦ 08:00 до 20:00 ч. Включително 1 събота е работна. -Работа в екип от професионалисти (млад и ведър екип); -Отлични условия на труд в утвърдена, стабилна и постоянно развиваща се медицинска клиника; -Месечна заплата и бонуси както и други придобивки при добри резултати; -Обучение по програма за развитие на умения и компетенции за позицията.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАСТВАНЕ:

  1. Автобиография – с подробна информация за изпълняваните задължения на предишните работни позиции. Препоръки от предишни работодатели са препоръчителни.

Моля, имайте предвид, че кандидатури без снимка няма да бъдат разглеждани!