Advertisement Премиум

Регионален търговец на технически продукти

Нашият клиент е утвърдена от 25 г. чуждестранна компания в областта на доставяне на българската индустрия на цялостни решения за опаковане, /опаковъчни машини и консумативи/ . Партньорите на компанията са световно известни със своето качество фирми производители. Компанията търси да назначи подходящ кандидат за позицията Регионален търговец за продуктовите групи на опаковъчна техника за региона на област Русе.

Отговорности Отговаря за продажбите на предлаганите от компанията продуктови групи в областта на опаковъчните машини и консумативи за определения регион Разширява пазарното присъствие и продажбите на продуктовата група чрез регулярни посещения на настоящи клиенти в региона; Консултира настоящи и потенциални клиенти в избора им на настоящи и нови продукти; Участва в разработването на пазарни стратегии за региона съвместно с регионален мениджър, търси нови клиенти, планира продажбите на месечна база; Изготвя регулярни отчети за дейността

Изисквания Професионален опит в директни B2B продажби; предимство е в продажби на индустриални продукти Висше техническо или икономическо образование е предимство Шофьорска книжка- категория B; Възможност за интензивно пътуване за посещения при клиенти в поверения му регион; Добро работно ниво на компютърна грамотност/ MS Office; Владеене на английски език е предимство;

Компанията предлага Компанията предлага: стабилност и работа в утвърден екип от професионалисти; mрофесионално развитие в една от водещите компании на световния пазар за индустриални опаковъчни решения; фирмено обучение от опитен ментор; служебен автомобил и телефон, лаптоп; постоянен трудов договор; много добро възнаграждение с възможност за надграждане и бонусна схема с няколко стимулиращи бонуса, съобразена с постигнатите резултати;

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно изискванията на ЗЗЛД.

С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е лицензирана консултантска компания за подбор на персонал/лиценз №2221/.