Ad Premium

ТЕХНИК АВТОМАТИЗАЦИЯ – ЕЛЕКТРОНИКА

Търсим Техник автоматизация - електроника.

Основна цел на работата:

Да реализира монтажа, да пуска настройката на средствата за автоматизация на производството, да подпомага проектирането на уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

Извършва монтажа и настройката на проектираните от инженерния състав механични, електронни и автоматични устройства и приспособления, използвани в производствените линии на компанията; Подпомага процеса на проектиране на уреди и средства за автоматизация; Изпълнява проектирани средства за автоматизация за външни клиенти; Осъществява и поддържа контакт с външни фирми подизпълнители на проекти за автоматизация;

Изисквания:

Средно техническо образование – в сферата на Елекрониката; Умения за разчитане на електрически схеми; Опит в сглобяване на електронни платки и оборудване е предимство; Компютърна грамотност - Windows, Internet Explorer, Word, Excel; Основни познания по английски език се считат за предимство; Желание за работа в екип.

Предлагаме:

Социални придобивки - ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване; Фирмено обучение.