Ad Premium

ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА

Tърсим Техник подръжка за поддържане на производствено оборудване.

Основна цел на работата:

Да извършва ремонтни и превантивни действия на оборудването в рамките на производството на съответната бизнес единица.

Основни задължения на техник поддръжка:

Участва във всички планови, текущи и аварийни ремонти, свързани с производственото оборудване; Ангажиран е при внедряване на ново или модификация на съществуващо оборудване; Извършва ежедневна профилактика и текущ ремонт на инструментите в производството; Информира навременно прекия си ръководител и съответните заинтересовани служители по въпроси, свързани с поддръжката на технологичното оборудване при непланирани ремонти;

Изисквания:

Средно техническо образование – в областта на Електроника/Елекротехника/Механика; Желание за работа в екип и готовност за бърза реакция; Предишен опит като Техник поддръжка и познания за функционалността и изискванията за поддръжка на технологичното оборудване са предимство; Основни познания по английски език – считат се за предимство. Компютърни умения и познания в сферата на електрониката.

Условия:

Добър социален пакет - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване; Трисменен режим на работа – според производствените нужди;