Ad Premium

Водач мотокар

Търсим Водач на мотокар.

Задължения:

Извършва товаро-разтоварни дейности с мотокар, свързани с пряката дейност на компанията; Отговаря за изпълнение на поставения производствен график; Спазва технологичния процес; Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми

Изисквания към кандидатите:

Средно образование; Свидетелство за управление на МПС, мотокари, кари Способност за екипна работа; Опит на подобна позиция - предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания; Мотивиращо възнаграждениe; Вътрешнофирмено обучение; Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство; Ваучери за храна в размер 200 лв.; Безплатен транспорт; Атрактивна бонусна схема; Допълнителни социални придобивки;