Ad Premium

Специалист КИП И А

Търсим Специалист КИП И А.

Задължения и отговорности:

Експлоатация на електрическата част и КИП и А на съоръженията, пряко свързани с производствения процес и производствените линии; Поддръжка на електрическата част на оборудването и КИП и А в работоспособно и безотказно състояние с цел ефективно използване на производствените линии; Работа с честотни и серво управления; Работа със сензори (ултразвукови, индуктивни, оптични, лазерни и др.); Работа с индустриални контролери; Знания и опит в разчитането на електрически схеми; Реализиране на нови проекти за оптимизиране производственото оборудване;

Нашето предложение:

Работа в динамична среда, стимулираща постигане на високи резултати; Възможност за придобиване на нови знания и развитие сред екип от професионалисти; Запознаване с най-добрите практики в областта поддръжка и обслужване на КИП и А на производствени линии; Пакет от социални придобивки, сред които: ваучери за храна, фирмено работно облекло, допълнително здравно осигуряване;

Изисквания:

Средно/Средно специално образование с технически профил или специалност Електроника и/или Автоматизация на производството; Опит/познания в настройване и програмиране на измервателни уреди, процеси и системи за електрозадвижвания; Притежание на най-малко трета квалификационна група по електробезопасност; Гъвкавост и инициативност;