Ad Premium

Експерт ЗБУТ и околна среда

Експерт ЗБУТ и околна среда

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За наш клиент, търсим да назначим:

Експерт ЗБУТ и околна среда

Основни отговорности:

 • Участие в създаването и поддържането на всички вътрешни процедури;
 • Управление на процеса по обучение и развитие на компетенциите на служителите в компанията в областта на ЗБУТ;
 • Отговорност за провеждането на необходимите инструктажи и обучения по ЗБУТ, съгласно българското законодателство;
 • Участие в изготвянето и поддържането на необходимите дневници и регистри по ЗБУТ и екология;
 • Контролира и координира цялостната дейност в предприятието по отношение спазването на изискванията за опазване на околната среда;
 • Води цялостната отчетност на дружеството свързана с дейности по транспорт и третиране на отпадъци в съответствие с изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Изисквания:

 • Висше образование в областта;
 • Опит на подобна позиция в производствено предприятие;
 • Задълбочени познания в сферата на БЗР и екология, както и по релевантните нормативни актове в областта;
 • Свободно владеене на английски език;
 • Много добри компютърни умения и работа с инструментите на MS Office;
 • Аналитично мислене, проактивност и способност за разрешаване на проблеми.

Компанията предлага:

 • Отлично стартово възнаграждение, обвързано с опита и финансовите очаквания на кандидата;
 • Работа в утвърдена компания, лидер в своята дейност;
 • Ваучери за храна;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Позитивна работна среда и коректност в трудовите отношения;
 • Вътрешнофирмени обучения и възможност за развитие.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт Рекрутмънт притежава лиценз от Агенция по заетостта 2889/04.10.2019.