Ad Premium

Експерт Спестовни и Инвестиционни продукти

Експерт Спестовни и Инвестиционни продукти

Ние в Обединена българска банка сме реално ангажирани да обслужваме нашите клиенти по най-добрия начин. Стремим се те да получат нещо стойностно за парите си, а ние да спечелим вярата и доверието им, като прилагаме етичен и финансово отговорен подход.

Ако искате да се присъедините към екипа на ОББ и семейство на най-голямата банково-застрахователна група в България КВС Груп,

ВЪВ ВАС ТЪРСИМ:

• Висше образование в областта на икономиката или администрацията;

• Професионален опит в търговската или финансовата сфера;

• Отлични познания в областта на капиталовите пазари, видовете финансови инструменти и сделките с тях;

• Комуникативност, успешен подход към клиентите, умение за водене на преговори и работа в екип;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ще се счита за предимство при подбора);

• Отлична компютърна грамотност - Microsoft Оffice и др.

ОСНОВНИТЕ ВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЩЕ БЪДАТ ДА:

• Обслужвате портфейл от текущи клиенти, както и да привличате нови, ползващи спестовни, инвестиционни и застрахователни продукти, с инвестиционен характер;

• Организирате и провеждате презентации с цел представяне на депозитни, инвестиционни и застрахователни продукти с инвестиционен характер;

• Постигате изпълнение на зададените ви персонални цели по продаваните продукти и услуги;

• Консултирате другите банкови служители в клона, с цел продажба на пълната гама услуги на банката.

ПРИ НАС ЩЕ ОТКРИЕТЕ:

• Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България;

• Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността;

• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;

• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България;

• Допълнително здравно осигуряване;

• Застраховка Живот/ Злополука;

• Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец;

• Бонус за препоръчване на кандидат за работа;

• Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер;

• 25 дни платен годишен отпуск;

• Преференциална такса за ползване на карта за спорт;

• Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда.

НАШИЯТ ЕКИП:

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България. Обединена българска банка е с добре позиционирана клонова мрежа с 33 централни клона и 165 прилежащи клонове.

В случай, че искате да станете част от страхотния ни екип, моля изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо. Моля имайте предвид, че само кандидатите одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД.