Ad Premium

Специалист Диспечиране – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Приемане на постъпилите заявки
 • Извършване на проверка и анализ на детайлите в Информационните системи
 • Извършване на предварителни тестове на услугата (в зависимост от заявката и при необходимост) чрез определени WEB и други приложения
 • Ескалиране/ насочване на заявки към съответните екипи и координира цялостния процес на разрешаване на заявките
 • Проследяване статуса на заявката до нейното приключване
 • Извършване на промени в логическото описание на мрежата – промяна в материалните запаси по заявка от екипите и уведомява заявителя
 • Изготвяне на регулярни и при поискване отчети и справки за текущите проблеми и техния статус
 • Спазване и прилагане на процесите и процедурите по отношение на разрешаването на проблемите
 • Комуникация с вътрешни и крайни клиенти

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Средно техническо или висше образование, степен Бакалавър, специалност Телекомуникации, Информационни технологии или Радиоелектроника
 • Опит при работа с клиенти, опит в кол център е предимство
 • Много добра компютърна грамотност (MS Office)
 • Отлични комуникационни умения
 • Клиентски ориентирано поведение
 • Работа на смени на пълен работен ден (смените са в рамките от 07 - 22.00 часа)

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

  Подай автобиография тук или директно на нашия сайт като проследиш линка в обявата. Срокът за кандидатстване е до 3 Юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.