Ad Premium

Специалист Управление на информационната сигурност - гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.


Вашите отговорности ще бъдат:

Участва в разработването, поддържането и внедряването на плановете, стандартите и политиките по информационна сигурност Поддържа актуална системата за управление сигурността на информацията Изпълнява задачи, свързани с управление на информационната сигурност, възникването на инциденти и наблюдението на събития, свързани със сигурността Извършва наблюдение на елементи за сигурност и анализира риска от потенциални заплахи Интегрира идентифицираните рискове и дейностите, свързани с тяхното намаляване, както в ИТ, така и в бизнес процесите Осъществява мониторинг и участва в създаването и промяната на политики и процедури свързани с предотвратяване и изтичането на чувствителна и конфиденциална за компанията информация Проследява и прилага коригиращи действия и контроли в съответствие със стандартите – ISO 27001, NIS-2 и др. и участва при одитиране

Какви са нашите изисквания?

Висше образование, магистърска степен - специалност в областта на информационните технологии и кибер сигурност, телекомуникации. Минимум 1 година професионален опит в областта на ИТ и информационната сигурност Добри познания по операционни системи (Windows и Linux) Познания и опит за работа синфраструктурни и мрежови протоколи HTTP, SMTP, FTP, TCP/IP Опит с управление на информационната сигурност и защита на личните данни Много добро владеене на английски език – писмено и говоримо Умения за бързо учене и развити комуникативни умения

Допълнително предимство ще имат:

Познания в областта на DLP, MS Certification Authority, Microsoft Azure Information Protection, EDR Познания в областта на корпоративни антивирусни и анти-спам решения, application firewall, NDR Познания и опит за работа със SIEM Опит в поддръжка на система за управление сигурността на информацията

Ние Ви предлагаме:

Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти Приятелска и екипна атмосфера Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване:

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 05 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.