Ad Classic

Административен асистент 4 часа

От името на наш клиент, международна компания, търсим да назначим отговорен и амбициозен човек за:

Административен асистент на 4 часа

Задължения:

Изготвяне и координиране на кореспонденцията и друга документация към Мениджъра; Съдействие при организиране на пътувания и подготвяне на помощните документи; Съдействие за външни и вътрешни прояви, включително подготвяне на финансова документация; Организиране и координиране на срещи; Подкрепа във връзка с работните процеси и механизми и реализиране на принос за разработването и усъвършенстването на същите; Изпълнение на всякакви други задачи, свързани с гладкото протичане на работа в офиса.

Изисквания:

Добро владеене на английски език. Отличена работа с Excel и MS Office пакет. Добри комуникационни и презентационни умения. Завършено висше образование. Опит на админситративна позиция поне 1 година.

Допълнителна информация: Работна седмица от понеделник до петък по 4 часа на ден. Локация на офиса - ул. Йоан Екзарх (непосредствена близост до метростанция Витоша).