Ad Premium

ИНЖЕНЕР МЕХАНИК - НАЧАЛНО ЗВЕНО

За един от нашите ключовите клиенти - международен производител на цимент, с над 5 400 служители в световен мащаб, търсим да назначим ИНЖЕНЕР МЕХАНИК – НАЧАЛНИК ЗВЕНО.

Задължения и отговорности:

 • Изготвя планове за ремонт и поддръжка в поверения му цех, съгласно приетия годишен бюджет
 • Изготвя и предлага бюджет за механична поддръжка и ремонт в поверения му цех
 • Организира и контролира дейностите по поддръжка и ремонт в цеха
 • Управлява аварийните ремонти и отговаря за механичната поддръжка
 • Грижи се за здравето и безопасността на себе си и другите лица засегнати от неговата дейност
 • Осигурява своевременното заявяване и доставка на резервни части за обезпечаване на планови, основни и аварийни ремонти
 • Предлага подобрения на надеждността на машините и предоставя техническа поддръжка (отстраняване на неизправности, поддръжка, подобряване на надеждността и ремонтно пригодността на машините)
 • Инсталира и въвежда в експлоатация ново оборудване
 • Предоставя техническа експертиза на завода по отношение на новото оборудване, обучение и законови изисквания
 • Управлява ефективно ресурсите в областта на механична поддръжка, за да изпълни задачите в срок и в рамките на бюджета

Изисквания:

 • Висше техническо образования – Машинен инженер
 • Опит в управлението и поддръжката на производствено оборудване
 • Минимум 5 години опит в областта на поддръжката
 • Опит на ръководна позиция е предимство
 • Опит с бизнес системи ERP (напр. SAP) е предимство
 • Добро ниво на английски език

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814.