Производство на минерална вода район Асеновград* Оператори на машина /мъже и жени /* Механик* Ел. техникредовна смяна – 08.00 – 17.00 200 лева ваучери за хранаслужебен транспорт – Пловдив

  Производство на минерална вода                район Асеновград* Оператори на машина /мъже и жени /* Механик* Ел. техникредовна смяна – 08.00 – 17.00 200 лева ваучери за хранаслужебен транспорт – Пловдив

Производство на минерална вода

*район Асеновград

 • Оператори на машина /мъже и жени /

 • Механик

 • Ел. техник

редовна смяна – 08.00 – 17.00

200 лева ваучери за храна служебен транспорт – Пловдив