Ad Premium

Старши специалист Системи и процеси

Старши специалист Системи и процеси

Като успешна международна търговска компания, част от групата Schwarz, ние ежедневно преследваме нашата цел: Да превърнем пазаруването на нашите клиенти в невероятно клиентско преживяване. Какво ни отличава? Нашите ценности: резултати, динамика и коректност. Със своята ангажираност, страст и мотивация нашите колеги допринасят изключително за нашия успех. Стани част от дирекция Централни отдели и участвай в разнообразни проекти, свързани с нашето движимо и недвижимо имущество.

Твоите задачи:

 • Подпомагане внедряването на нови софтуерни и системни процеси и тяхното тестване в хода на въвеждането им
 • Планиране, организиране и провеждане на обучения при промени в процесите, внедряване на нови системи и платформи
 • Съвместна работа по различни проекти с колеги от интернационалните екипи на компанията и изготвяне на справки и обобщения относно актуални проекти
 • Оказване на съдействие при системни грешки или и проследяването им съвместно с IT екипа
 • Изготвяне на различни справки и рипорти, свързани с дейността

Нашето предложение:

 • Атрактивно трудово възнаграждение и постоянен трудов договор с 3-месечен изпитателен срок
 • 22 дни платен годишен отпуск
 • Ежемесечни ваучери за храна на стойност от 200 лв.
 • Стандартно работно време, коректност на отчитането му до минута чрез електронна система и по-кратък работен ден в петък
 • Осигурен безплатен паркинг при работа от офиса
 • Еднократен бонус при раждане на дете в семейството на стойност 600 лв.
 • Допълнително здравно застраховане, спортна карта и подаръчни пакети за Коледа, раждане на дете и ученик в семейството
 • Индивидуални възможности за развитие чрез разнообразни допълнителни курсове и обучения
 • Участие в различни фирмени инициативи и събития и възможност за до 3 месеца неплатен "творчески" отпуск след навършване на 5 години в компанията

Твоят профил:

 • Завършено висше икономическо или техническо образование
 • Много добро владеене на немски или английски език – писмено и говоримо, като владеенето на немски език ще считаме за предимство
 • Много добри компютърни познания и умения – предишен опит с работата с Microsoft Office и с ERP системи, а предишен опит в работата със SAP ще считаме за предимство
 • Добри аналитични умения

В случай че твоята кандидатура бъде одобрена по документи, ще се свържем с теб по телефона.

Твоята кандидатура ще бъде разгледана при пълна конфиденциалност. Личните данни, които доброволно предоставяш, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни за целите на осъществяване на подбор.

Твоето лице за контакт от отдел Подбор: Грациела Григорова

В Kaufland България приемствеността е една от фундаменталните характеристики в изграждането на силен и мотивиран екип, затова компанията насърчава равнопоставена и приобщаваща среда, която обхваща хора от различни възраст, пол, етнос, религия, образование, способности и т.н. Спазвайки правописа и правоговора на българския език в текста се използва само мъжки род, като с това, разбира се, имаме предвид лица от всички полове.