Ad Premium pro

ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ, ГР. СОФИЯ

ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ, ГР. СОФИЯ

Ние сме Пощенска банка, в която високо ценим и споделяме:

Вдъхновяващо ЛИДЕРСТВО с непрекъснат стремеж към иновации; Доказана СТАБИЛНОСТ съчетана с ефективност, традиция и модерност; Динамично РАЗВИТИЕ свързано с нови предизвикателства и перспективи; Изключителна ЕКИПНОСТ изградена на взаимно доверие и подкрепа.

Имаме над 30-годишно успешно присъствие сред лидерите на банковия пазар в България. Ние сме модерна универсална банка, която предлага иновативни продукти и финансови решения на своите клиенти.

За нас най-важни са хората! Отваряме вратите си за успешна реализация на амбициозните и талантливите, които имат шанс да израстват в компанията и да станат утрешните успешни лидери.

За свой специализиран Жилищен център в град София, Пощенска банка търси да назначи опитен, мотивиран и ориентиран към постижения

ЕКСПЕРТ ЖИЛИЩНО КРЕДИТИРАНЕ

Изисквания за позицията са:

 • Висше икономическо образование;
 • Задължителен професионален опит в областта на жилищното кредитиране;
 • Задължителен професионален опит в продажбите на банкови продукти;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Мотивация за постигане на резултати;
 • Владеенето на английски език (писмено и говоримо) е предимство;
 • Добра компютърна грамотност (MS Office).

Отговорностите са:

 • Предоставя високо качество на обслужване на клиентите и спазва корпоративните стандарти на Банката;
 • Активно работи за привличане на нови клиенти в това число срещи и презентации при целеви клиенти на Банката;
 • Идентифицира и установява контакт с нови клиенти и им представя банковите кредитни продукти и услуги;
 • Анализира финансова информация, подготвя предложения за кредит, дава становища за одобрение на кредити, подготвя и окомплектова кредитните предложения.

Нашето предложение е:

 • Динамична позиция на трудов договор в една от водещите банки на пазара в България;
 • Атрактивно възнаграждение, обвързано с постигнатите лични резултати в продажбите;
 • Отличен социален пакет;
 • Професионални обучения;
 • Атрактивна възможност за професионално развитие в една от водещите финансови институции в страната.

Моля изпратете подробна автобиография на български или английски език, както и актуална снимка.

Контакт ще бъде осъществен с всички кандидати, одобрени след предварителен подбор, при пълна конфиденциалност.