Ad Premium pro

Преподавател център за професионално обучение - езиково

От 20 години Изи Консулт e доверен партньор в предоставянето на персонализирани решения за подбор и управление на персонал. Стремежът ни да бъдем близо до всички участници в процесите и да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент ни подтикна да изградим национално и международно присъствие с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, и Франкфурт.

За един от нашите партньори, търсим Преподавател център за професионално обучение - езиково, който да се присъедини към екипа им.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Висше образование с минимална образователно–квалификационна степен „бакалавър“ – специалност – филологическа;
 • Трудов стаж и професионален опит - над 3 (три) години като преподавател по английски език;
 • Компютърна грамотност - Windows и Microsoft Office с ползване на Интернет (Word, Excel, Powerpoint).

Кандидатите, отговарящи на следните допълнителни изисквания ще се разглеждат с предимство:

 • Притежаване на международно признат сертификат за владеене на английски език на ниво C2 от Общата европейска езикова рамка (или еквивалентен), и/или професионален TEFL - сертификат;
 • Опит в провеждането на стандартизирани устни изпити и/или оценяването на същите;
 • Опит в преподаването на възрастни обучаеми в сферата на професионалната квалификация.

Личностни качества:

 • Справяне с многобройни отговорности;
 • Организираност;
 • Гъвкавост;
 • Комуникативност;
 • Желание за усвояване на нови знания;
 • Работа в екип;
 • Тактичност и представителност;
 • Отговорност и дисциплинираност.

Основни задължения:

 • Участва в подготовката и организирането на учебния процес.
 • Разработва и прилага утвърдени и нови методи за преподаване.
 • Участва при изготвяне на учебни и изпитни материали.
 • Взема участие в комисии за разглеждане, провеждане, оценяване и класиране при провеждане на изпити/подбори. 
 • Разработва и при необходимост актуализира, курсова документация по английски език.

Компанията предлага:

 • Дългосрочна работа в утвърдена компания с високи ценности и стандарти;
 • Възможности за професионална реализация;
 • Отлични условия на труд и приятна работна атмосфера;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Медицинска здравна застраховка и други социални придобивки.

Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте и ни изпратете Ваша актуална автобиография.

Нашите услуги са напълно безплатни за кандидатите.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.