Ad Premium

Лекар, неврохирургия

Основни задължения: Осъществява планова и спешна хирургична дейност, включваща първични и консултативни прегледи, консервативно и оперативно лечение. Осигурява системно наблюдение, своевременното назначаване и провеждане на диагностичните изследвания, регистриране на състоянието на болните и промените, настъпили в него през целия им престой в отделението, качественото провеждане на лечебните, рехабилитационните дейности и процедури, които съответстват на добрата медицинска практика.

Изисквания:

  • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина;
  • Придобита специалност "Неврохирургия" или готовност за специализация;
  • Умение за работа с медицинска апаратура;
  • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
  • Умение за работа в екип;
  • Компютърна грамотност.

Предлагаме:

  • мотивиращо възнаграждение, обвързано с постигнати резултати;
  • възможност за работа с модерна медицинска апаратура;
  • работа в динамичен висококвалифициран екип;
  • професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържим за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД