Ad Premium

Рентгенов лаборант

Основни задължения: Организира, подготвя и провежда всички конвенционални изследвания, компютърни томографии, магнитно-резонансни томографии и мамографии в отделение "Образна диагностика".

Изисквания:

  • Висше образование, образователно – квалификационна степен "Професионален бакалавър”, специалност "Рентгенов лаборант";
  • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
  • Умение за работа в екип.

Предлагаме:

  • основно трудово възнаграждение 1800 лв.;
  • мотивиращо допълнително възнаграждение, обвързано с трудовото представяне;
  • работа в динамичен висококвалифициран екип;
  • професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържим за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.