Ad Premium

Медицинска сестра

Основни задължения: Оказване на пълно съдействие и помощ на лекаря при диагностицирането, лечението или оказването на медицинска помощ на пациентите.

Изисквания:

  • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Бакалавър”, специалност "Медицинска сестра";
  • Отговорно и приветливо отношение към пациентите;
  • Умение за работа в екип.

Предлагаме:

  • основно трудово възнаграждение 1800 лв.;
  • мотивиращо допълнително трудово възнаграждение, обвързано с личното представяне и постигнатите финансови резултати на отделението;
  • работа в динамичен висококвалифициран екип;
  • възможност за професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържим за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.