Ad Premium

Лекари

УМБАЛ „КАНЕВ“ АД търси да назначи лекари в следните отделения:

  • Анестезиология и интензивно лечение;
  • Отделение за интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост;
  • Мултипрофилно спешно отделение;
  • Първо отделение по вътрешни болести и нефрология;
  • Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната;
  • Неонатология;
  • Неврохирургия;
  • Акушерство и гинекология;
  • Физикална и рехабилитационна медицина;
  • Клинична лаборатория.

Изисквания към кандидатите: • Висше образование, образователно – квалификационна степен „Магистър” по медицина; • Придобита специалност по профила на отделението ще се счита за предимство; • Умение за работа с медицинска апаратура; • Отговорно и приветливо отношение към пациентите; • Умение за работа в екип; • Компютърна грамотност.

Ние Ви предлагаме: • трудов договор на пълно или непълно работно време;

• възможност за специализация;

• основно трудово възнаграждение от 2400 лв. до 2800 лв.;

• мотивиращо допълнително възнаграждение, обвързано с индивидуалното представяне и постигнати резултати в отделението;

• работа с модерна медицинска апаратура;

• работа в динамичен висококвалифициран екип;

• професионално и кариерно развитие.

Ако желаете да кандидатствате за някоя от позициите, моля изпратете автобиография, актуална снимка и препоръки, при наличие на такива. С одобрените кандидати ще се свържим за интервю. Информираме Ви, че данните, които предоставяте са лични данни и попадат под специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679. УМБАЛ „Канев“ АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма и пред когото и да е. Вие предоставяте данните доброволно, за да бъдат реализирани правата и задълженията Ви по трудово законодателство и във връзка с Правилника за подбор на персонал в УМБАЛ „Канев“ АД.