Ad Premium

Casino презентатор - почасово, или на пълно работно време

Casino презентатор - почасово, или на пълно работно време

Нашият клиент е голяма международна компания, която от скоро има зала и на българския пазар. Основно задължение на човека заел тази позиция ще е да посрещате клиентите на казино като им разясните правилата и разиграете игрита в дадения момент.
Позицията е подходяща и за студенти, тъй като ще имате възможност да съчетаете работата с лекциите и да работите 10 дни в месеца вместо 20. Екипът е млад, а атмосферата динамична, което гарантира, че няма да ви бъде скучно на работното място.

Ако нямаш опит, не се притеснявай, ще е отделено достатъчно време за обучението ти! Ако имаш опит, можем да измислим и по-висока роля за теб! :)

За да станете част от екипа е необходимо да имате:

✮ Желание за работа в млад и динамичен екип; ✮ Да сте лъчезарен и приветлив; ✮ Да сте завършили средното си образование;

Това което ще бъде предложено в замяна е:

✮ Отлично стартово заплащане от 2500 до 3000 лв; ✮ Възможност за бонуси - до 1200лв; ✮ Социален пакет; ✮ Приятелска атмосфера и професионално обучение; ✮ Предоставяне на професионален безплатен курс по английски, за да може да се развиваш и да се чувстваш готино.

Кандидатствай сега! Изпратете ни CV-то си, а ние веднага ще се свържем с вас!

Лицензирано от МТСП, лиценз № 2564, валиден от 03.07.2018 г.

*Нова лоджик къмпани ООД ви уведомява, че предоставените доброволно от вас данни в отговор на настоящото имейл съобщение са лични данни и подлежат на специален режим на защита съгласно Регламент 2016/679, Закон за защита на личните данни. Предоставените от вас лични данни се обработват за постигане на цели, разрешени от закона, и за реализиране на законни интереси на администратора на лични данни. С настоящото вие давате своето изрично съгласие Нова лоджик къмпани ООД да обработва, съхранява и използва доброволно предоставените от вас лични данни за период от 3 години, ако няма друг законов срок, който гарантира тяхната сигурност и защита. С настоящото ви информираме и вие давате своето съгласие Нова лоджик къмпани ООД да предоставя вашите лични данни на държавни органи и власти и на трети лица, когато е задължено да направи това по силата на специална законова разпоредба или когато това е необходимо за реализиране на вашите права и законни интереси като участник в процес по подбор на персонал или друга разрешена форма на проучване с оглед на потенциална бъдеща заетост. В съответствие с вътрешните правила на Нова лоджик къмпани, вие имате право на достъп и право на корекция на вашите лични данни, право да поискате изтриване на вашите лични данни и право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на вашите лични данни за цели, различни от описаните по-горе