Ad Classic

Инженер Електрооборудване и КИПиА

Изисквания към кандидатите:

  • Инженер - Магистър - "Електро и КИПиА"
  • Английски език
  • Компютърни умения

Предимства при наемане:

  • Опит в проектиране на ел. захранване, инсталации и управление на съоръжения за вентилация, климатизация и отопление.

Добро заплащане. Възможност за бонуси. Развойна дейност