Ad Premium

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

ТЪРСИМ за свои клиент българска компания

СПЕЦИАЛИСТ ПТО

Търсим организиран, опитен строителен инженер ПГС, който умее и знае как се подготвят и оформят оферти към крайни клиенти, актуване, преговори с подизпълнители и клиенти. Ако вие имате опит на подобна позиция и желание за работа моля изпратете ни ваша професионална автобиография и снимка.

Нашия клиент ви предлага: трудов договор, пълно осигуряване, стартова заплата 2500-3000 лева нето, служебен телефон и автомобил, допълнителен социален пакет.

ОСНОВНИ ЗАДЛЪЖЕНИЯ

Изготвя оферти към клиенти Отчита и контролира приходите и разходите по строителството на различни проекти Изготвяне и проверка количествените сметки и спецификации по работните проекти; Изчисляване на прогнозна себестойност на обектите; Следи изменението на работния проект в процеса на изпълнение на строителството и актуализира КСС на обекта; Регулярно посещение на строителните обекти Участва в търгове и подготвя документацията за тях Работи екипно с отговорниците за строителните обекти Умее да изготвя линейни графици с ресурси към тях

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЛЪЖНОСТТА

ОПИТ на подобна позиция поне 2 г Строително висше образование ПГС или друго релевантно на строителство на сгради Компютърни умения MS Office, Autocad, Project manager Шофьорска книжка, активен шофьор

Качества: организираност, умения за преговаряне и работа с клиенти, прецизност и стриктност, отговорност.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на законовите регламенти и изисквания. Разрешително № 2277 от 19.05.2017 г.