Ad Premium

Инженер Предоставяне на услуги - гр. Казанлък

Предоставяне и поддръжка на услуги Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Извършване на дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на клиентите /PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, FTTB, IPTV, GPON/; навременно отстраняване на възникнали технически повреди Координиране и участие в дейностите за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район Координиране и участие в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности Проследяване на състоянието на мрежите за абонатен достъп, локализиране на повредите и предприемане на действия за отстраняването им Провеждане на специализирани измервания на мрежовите елементи, изготвяне измерителни и констативни протоколи Изготвяне на отчети за дейността, състоянието на мрежата и възникналите технически проблеми

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Висше образование (техническо ще се счита за предимство) Активен шофьор, категория B с чисто досие Минимум 2 години професионален опит в поне една от изброените области: Познания в работата с LAN мрежи Познания в работата с Интернет Познания в областта на националната далекосъобщителна система Познания в областта на сателитна телевизия, IPTV; Добри компютърни умения. Работа с различни операционни системи – Android, Windows. Работно ниво на ползване на английски език Работа под напрежение Готовност за работа по график със сумирано отчитане на работното време Клиентоoриентираност

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Възнаграждение, включващо: Фиксирана заплата, Гарантиран бонус за първите 3 месеца, Месечни ваучери за храна; Допълнителен бонус, спрямо приноса и постигнатите резултати Неограничени бонуси за участие в Програмата "Препоръчай приятел" Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията не по-късно от 22 Юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.