Ad Premium

Специалист Оптимизация на мобилната мрежа – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ОТГОВОРНОСТИ

 • Участва в дейностите по оптимизация на мрежата, планиране на капацитета на мрежата
 • Извършва анализ на обходни измервания, изготвя репорти и предложение за подобряването на КПИ на мобилната мрежа
 • Извършва анализ на КПИ на мрежата и предлага подобрения
 • Изготвя анализи, репорти и предписания за оптимизация на мрежата
 • Изготвя предложения за промени в съществуващи технически решения в мрежата
 • Участва в оразмеряване на капацитета на мрежата
 • Извършва обходни тестови измервания

ИЗИСКВАНИЯ

 • Висше техническо образование, степен Бакалавър, специалност “Радио комуникационна или Телекомуникационна техника” или свързана с тях
 • Познания с нормативна база по далекосъобщенията – ще се счита за предимство
 • Познания на стандарти и технически изисквания за GSM, UMTS, LTE, NR
 • Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо
 • Отлични познания по Windows, MSOffice
 • Познания по MapInfo, Actix, Nemo
 • Познания по Huawei RAN ще се считат за предимство
 • Познания по SQL, бази данни
 • Умения за работа в екип, организираност и отговорност
 • Отлични комуникативни способности и инициативност
 • Свидетелство за управление на МПС – категория B
 • Възможност за пътувания в страната

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване:

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 22 юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.