Ad Premium

Инженер Телекомуникации - гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ОТГОВОРНОСТИ:

Отговаря за работоспособността на мрежите и устройствата в Централна станция София по приемане, обработка и транспорт на аудио и видео сигнали

Оказва съдействие при въвеждане в експлоатация на нови съоръжения по проекти на VIVACOM по пренос, обработка, криптиране, мултиплексиране и излъчване на аудио и видео сигнали Проактивни дейности при отстраняване на проблеми, базирани на технически анализ, използване на добрите практики за повишаване надеждността и качеството на услугите и вземане на превантивни мерки при възможност Комуникира с техническия персонал на други оператори или студия при отстраняване на проблеми (БНР, БНТ, бТВ, Нова ТВ, International services и др.) Обезпечава правилната експлоатация на съоръженията и качеството на услугите - Playout servers, audio and video encoders, audio and video decoders и др. Работи със специализирани системи за наблюдение и контрол на мрежата, измервателни уреди и контролни монитори при регистриране, локализиране и отстраняване на инциденти на сигналите идващи от студиата на клиентите, тяхното енкодиране и изпращане към Телепорта за излъчване към сателит Регистрира прекъсвания и съдейства при отстраняване на повреди от национални и международни мрежи

ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ:

Висше образование в сферата на Телекомуникации, Радио и телевизия или Електроника и автоматика Добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримоУмения за работа в екип Комуникативност, организираност и отговорност Шофьорска книжка кат.В Да е дипломиран по някоя от следните специалности: Отлични компютърни умения – MS Office

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС И ЩЕ ПОЛУЧИШ…

Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Допълнителен месечен бонус, спрямо постигнатите резултати Неограничени бонуси за участие в Програмата „Препоръчай приятел“ Работа с най-новите технологии, като XGS 10 Gbps оптичен интернет и интерактивната стрийминг платформа EON Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията не по-късно от 22 юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.