Ad Premium

Специалист Кредитна проверка – гр. София

Финанси Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Финанси търсим отговорен и мотивиран кандидат, който да заеме позиция Специалист Кредитна проверка.

Вашите отговорности ще бъдат:

Кредитна оценка на потенциални клиенти на услуги на компанията (юридически и физически лица) Оценка на кредитоспособността на клиентите в съответствие с Кредитната политика на компанията Изготвяне на справки и анализи

Изисквания към кандидата:

Висше образование по икономическа специалност Опит в кредитна компания се счита за предимство Много добра компютърна грамотност (MS Office) Добро владеене на английски език Много добри комуникативни, аналитични и организационни умения Умение за работа в екип, инициативност, отговорност

Ние Ви предлагаме:

Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти Приятелска и екипна атмосфера 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 22 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal. Вижте повече