Ad Premium

Търговски представител Привличане на клиенти – гр. София

Ние от Vivacom вярваме, че продажбите са не просто работа, а начин на живот. Нашата мисия е да осигурим на клиентите си качествени технологични решения и да бъдем предпочитания доставчик на телекомуникационни услуги в България.

Ако обичаш да предизвикваш себе си, целите и високите резултатите са стратегията ти да печелиш добре, то ние от Vivacom имаме интересно предложение за теб!

ПОЗИЦИЯТА Е:

•Презентация на портфолиото на компанията пред бизнес клиенти, с цел привличането им и изграждане на дълготрайни партньорства. •Продажба на услуги и телеком решения спрямо нуждите на нашите клиенти. •Постигане на поставените търговски цели и цялостната удовлетвореност на клиентите от работата с Vivacom. •Съдействие на бизнес клиенти при разрешаване на казуси и предоставяне на адекватни решения. •Задържане на текущи клиенти на компанията.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ Е:

•Силно мотивиран към постигане на цели. •Обича предизвикателствата и работата с бизнес клиенти. •Умее да презентира и печели доверие. •Познава телеком услугите и тенденциите в сектора. •Притежава висше образование, владее на добро ниво английски език и има добра компютърна грамотност (MS Office). •Обича да шофира и има валидна шофьорска книжка категория B.

НИЕ ТИ ПРЕДЛАГАМЕ:

•Професионално развитие в най-голямата и високотехнологична телекомуникационна компанияв България. •Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията. •Отлични възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати. •Разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки.

Начин на кандидатстване:

Ако искаш да станеш част от успешния търговски екип на Vivacom изпрати автобиография на български и английски език и препоръка за позицията, като натиснеш бутон „Кандидатствай“не по-късно от 18 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“).