Ad Premium

Инженер Техническа поддръжка, Фиксиран достъп – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Да осигуряваш второ ниво на техническа поддръжка на мрежата, като ръководиш и организираш отстраняването на повреди или внедряваш временни решения за нормализиране функционирането на услугите
 • Да осигуряваш техническото обезпечаване при внедряване на хардуерни и софтуерни решения
 • Да осигуряваш и организираш провеждането на профилактични и проактивни дейности за повишаване надеждността на мрежите и устройствата
 • Да осигуряваш и организираш превантивни дейности с цел предотвратяване или свеждане до минимум на прекъсването на услугите
 • Да изготвяш технически рапорти и статистики за възникнали проблеми

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование, степен Магистър, специалност Телекомуникации, Информационни технологии или Радиоелектроника.
 • Минимум 2 години опит на подобна позиция
 • Познаване на операционни системи Unix, Linux, Windows
 • Познаване на съвременните мрежи – архитектура, елементи, интерфейси, протоколи и системи за сигурност, съответните услуги и системи за управление
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Много добри компютърни умения - MS Office.
 • Свидетелство за управление на МПС, кат. B Аналитично мислене, ориентация към практически решения на проблеми и предизвикателства

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

 • Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции
 • Редица придобивки като: Допълнително здравно застраховане за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

Начин на кандидатстване:

Моля, да натиснеш бутон„Кандидатствай” за да изпратиш автобиография за позицията, не по-късно от 18 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България EАД ( Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България EАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.