Ad Premium

Специалист Управление на стойността от клиенти – гр. София

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция “Развитие на продажбите“, отдел „Управление на стойността от клиенти“ търсим мотивиран и отговорен кандидат, който да заеме позиция Специалист Управление на стойността от клиенти.

ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ ДА...

 • Участваш в създаването на различни CRM инициативи и дейности към клиентите, целящи да развият взаимоотношенията ни с настоящите потребители, както и да създадат такива с потенциално новите. Дейностите включват и промотиране на услуги, както масови SMS/e-mail кампании, така и такива за задържане и продажби
 • Участваш активно в проекти за разработване и имплементация на нови системи с цел подобряване на сегментацията за кампаниите и последваща реализация, както и проследяването им.
 • Извършваш анализ на резултатите от проведените кампании
 • Участваш в оптимизирането и подобряването на процеси и процедури, насочени към управление на взаимоотношенията с клиента, с цел повишаване на удовлетвореността

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА...

 • Висше образование, специалност - Икономика, Статистика или Математика
 • Отлични познания и опит с MS Office (Excel, Access, Power Point, Word, Outlook)
 • Базови умения за ползване на SQL ще се счита за предимство
 • Отлично владеене на английски език
 • Аналитично мислене и внимание към детайла

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ...

 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи
 • Съфинансиране на спортна карта от лидерите на пазара с възможност за заявяване и на придружителски карти
 • Луксозен здравен пакет за Вас и семейството Ви
 • Корпоративна застраховка злополука и здравни профилактични прегледи
 • Възможност за психологическо консултиране
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Ваучер за закупуване на мобилно устройство по Ваш избор
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други.

Начин на кандидатстване Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 17 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.