Ad Premium

Специалист Възлагания, Мобилен достъп - гр. София

Мобилен достъп Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ние предоставяме съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

ОТГОВОРНОСТИ

Участва в дейности, свързани с възлагания за изграждането и управлението на мобилни мрежи на VIVACOM

Поддържа ефективна комуникация с доставчици, подизпълнители и вътрешни клиенти Подпомага следенето и движението на активите в мобилна мрежа на VIVACOM Участва в административния контрол за приемането на извършените дейности и доставка на материалите Участва в изготвяне на доклади, справки и анализи, свързани с отчитане на възложените дейности Въвежда заявки за оборудване и услуги в ERP система (SAP R/3) или други разработени системи във VIVACOM съобразно възложените отговорности Участва в процеса на закупуване и изписване на материали, обезпечаващи различните нужди и при възлагане на услуги

ИЗИСКВАНИЯ

Познания в сферата на Телекомуникациите ще се считат за предимство

Минимум 2 години професионален опит

Опит със ERP система - SAP ще се счита за предимство

Отлични компютърни умения – MS Office: Excel, Word, Power Point

Добро владеене на английски език – писмено и говоримо

Много добри организационни умения

Умения за работа в екип

Ние ти предлагаме:**

Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти Приятелска и екипна атмосфера 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване:

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията не по-късно от 17 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.