Ad Premium

Старши специалист Мобилна комутационна мрежа - гр. София

Старши специалист Мобилна комутационна мрежа – гр. София Опорни мрежи за данни и глас Ако се вълнуваш от иновациите и постоянния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Конфигуриране, оптимизиране, и осигуряване на безаварийната работа на елементите на основната мобилна комутационна мрежа в частта GSM/UMTS/IMS Планиране и участие в актуализирането на софтуерни версии и провеждане на приемни тестове на нови елементи Изпълняване на дейности за осъществяване на взаимно свързване с други фиксирани и мобилни оператори и отстраняване на възникнали проблеми с тях Активно участие в подготовката и реализацията на проекти свързани с мобилната комутационна мрежа. Активно участие при работа по проблеми и аварии в мрежата до пълното им отстраняване

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Висше техническо образование - степен Бакалавър в сферата на телекомуникациите или информационните технологии Познания и опит в работата с:

  • Мобилни клетъчни мрежи

  • Познания в областта на IMS архитектура

  • Познания на основните телекомуникационни протоколи

Отлично владеене на английски език - писмено и говоримо Комуникативност и умения за работа в екип Проактивност и организираност

КАКВО ТИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 15 юли 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.