Ad Premium

Ръководител екип Телеселс - гр. София

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция Канали за директни продажби търсим отговорен и мотивиран кандидат, който да заеме позиция Ръководител екип в отдел Телеселс.

ВАШИТЕ ОТГОВОРНОСТИ ЩЕ БЪДАТ:

Ефективно управлява външни партньори с цел реализиране на поставените търговски цели за нови продажби и задържане на настоящи клиенти на всички услуги на Vivacom Планира и организира търговски кампании, за които отговаря, като съгласува всичко необходимо с други отдели на компанията. Проявява креативност за усъвършенстване на подходите за продажба Активно взаимодейства с търговския персонал на партньорите като провежда обучения и разработва стимулиращи програми Регулярно изготвя резултати и анализи по кампании Взема самостоятелни решения за промяна в кампаниите, на база анализ на резултатите Винаги е запознат с актуалните промоции и процеси Демонстрира положителна нагласа и налага високи стандарти за работа с клиентите.

УСПЕШНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

Висше образование Професионален опит в обслужването на клиентите и продажбите е предимство Познания в сферата на фиксираните и мобилните телекомуникационни услуги е предимство Отлична компютърна грамотност - MS Office Способност за поемане на отговорност за качеството и сроковете на изпълнение на поставените му задачи Способност за убеждаване и умения за работа в екип Отлични вербални и писмени комуникативни умения Шофьорска книжка категория В

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Приятелска и екипна атмосфера 23 дни платен годишен отпуск 1 допълнителен ден отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Начин на кандидатстване:

Моля, натиснете бутон „Кандидатствай”, за да изпратите автобиография за позицията не по-късно от 11 юли 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.