Ad Classic

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

За наш клиент - компания Техноком Трейд, официален вносител и разпространител на продуктите на ABO Pharma, а от 2021г. част от белгийската фармацевтична група CERES Pharma, търсим опитен и мотивиран професионалист за ролята на:

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Основни отговорности: • Участва в процеса по бюджетиране и планиране • Проследява реалните спрямо бюджетираните разходи, регистрира и анализира отклоненията • Осигурява точността на финансовите отчети • Отговаря за месечния рипортинг на финансовите резултати към местния мениджмънт и централата • Контролира ценообразуването • Изчислява и контролира себестойността на произведените продукти • Следи разходите за маркенигови и търговски дейности и тяхната възвращаемост • Създава нови контролинг – процеси в колаборация с Финансов директор • Работи със финансово-счетоводните и CRM системи на компанията

Изискван опит: • Минимум 4 - 5 години опит на релевантна позиция в областта на финансите

Квалификация и компетенции: • Висше икономическо / счетоводно образование, квалификационна степен „Магистър" или „Бакалавър" • Компютърни умения – много добро ниво (MS Office пакет, работа с други ERP с-ми е предимство) • Добро работно ниво на владеене на Английски език

Личностови особености: • Отговорност; • Устойчивост и внимание към детайла; • Организираност; • Комуникативност; • Способност за работа в екип;

Ако се интересувате от тази възможност, моля, изпратете вашата автобиография. Информацията от нея ще бъде третирана при изключителна конфиденциалност. Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Лиценз № 2418 от 18.12.2017г