Ad Premium

Инженер проекти

Търсим Инженер проекти.

Основна цел на позицията:

Организиране технологичната дейност на производството, внедряване и проследяване през целия жизнен цикъл на изделията, за които отговаря съответния екип. Отговорен за определяне последователността от операциите за целия производствен процес и неговото документиране, за балансиране на линиите, съдейства с контрол на инженерни промени и при дейностите по приключване на жизнения цикъл на продуктите.

Основни задължения:

Участие при внедряването на нови изделия и процеси в производството; Определя последователността на целия производствен процес за дадено изделие, създава работни инструкции за операторите, задава характеристиките на процеса и неговото валидиране; Определя инструментите и приспособленията, които ще се използват по време на технологичния процес, като дефинира изискванията за оборудване и техническите спецификации; Осигурява наличността на оборудването и други инструменти, включително валидирането на определени за проекта инструменти и оборудване; Провежда обучение на оператори за специфични процеси; Участие в оптимизацията на производствените процеси (Lean Manufacturing); Проследява времената на операциите, определени за производството на продукта Осъществява контрола на последващи технически/инженерни промени по продукта, така че да гарантира тяхното адекватно управление, проследяване, запис и реализиране. Води и контролира процеса по производство на мостри; Извършва подготовката за първия ден на производство на продукта на пълен капацитет и осигурява чек лист за одит на производствения процес; Осъществява контакт с широк кръг от специалисти в компанията - инженери качество, инженери процеси, инженери поддръжка, специалисти анализ на отказите, специалисти метрология, специалисти закупуване и връзка с клиентите, специалисти осигуряване качеството на компонентите, началник смени, оператори; Работа в производствена среда и прекарване на повече от 60 % от работното време по линиите за асемблиране на модули с цел проследяване на процеси и евентуални проблеми; Активно участие в анализа на дефектирали модули от производствения цикъл на изделията, за които отговаря.

Изисквания:

Висше техническо образование - за предпочитане в областта на електрониката, машинното или индустриално инженерство; Добро владеене на английски език (писмено и говоримо) – работа с техническа документация и кореспонденция с контрагенти; Компютърни умения - MS office (Excel, Power Point, Word) - задължително; Опит и познания по технологичните процеси, свързани с асемблиране на електронни модули и по стандартите за качество се смята за сериозно предимство; Опит в автомобилна индустрия - 1-2 години е предимство; Практически опит в производствена среда на подобна позиция е препоръчителен; Способност за работа в динамична среда; Мотивиран, проявява инициативност и аналитично мислене; Способен да работи самостоятелно и да подрежда задачите си по приоритет; Умения за работа в екип;

Ние предлагаме:

Социални придобивки - осигурен споделен фирмен транспорт, допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна; Работа в екип от професионалисти в сферата на електрониката; Фирмено обучение.