Ad Premium

ОПЕРАТОР КАЧЕСТВО

Търсим Оператор качество.

Основна цел на работата:

Да извършва контролни операции по осигуряване на качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията на клиента и системата по качество.

Основни задължения:

Да познава работните инструкции и да работи в съответствие с изискванията, заложени в тях ; Да работи с контролното оборудване; Да извършва контролни операции и да отразява резултатите от тях в съответните документи (бланки за контрол, технологични фишове,сертификати); Да попълва и поддържа базата с данни от контролните операции, съхранявани на WEB сървъра; Да попълва и поддържа базата с данни за бракуваните компоненти и модули; Да поддържа актуална и ежедневна информация за констатираните несъответствия на специално обособените за тази цел места и/или информационни табла; Да участва в обучението на операторите касаещо критериите за качество, заложени в работните инструкции и стандартите за качество, с които работи фирмата; В случай на регистрирано несъответствие, да уведомява прекия си ръководител, екип по проекта и началник-смяна; Да извършва обработка на несъответстваща продукция и съхраняване на брака до унищожаването му;

Изисквания:

Средно техническо образование - в сферата на електрониката е предимство; Минимум 2 г. опит в производство на електроника; Познания на стандартите по качество ISO 9001, IATF 16949; Умения за работа с чертежи; Умения за работа с MS Officе - владеене на MS Excel е сериозно предимство; Английски език – начално ниво (познания по технически английски са плюс); Умения за работа в екип и под напрежение; Готовност за работа на смени и даване на дежурства при нужда; Познания за компоненти и материали от електронната промишленост е предимство.

Предлагаме:

Социални придобивки - ваучери за храна, допълнително медицинско осигуряване; Фирмено обучение.