Ad Premium

Мениджър Продажби - външен и вътрешен пазар

Търсим Мениджър Продажби - външен и вътрешен пазар.

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

• Изготвяне и прилагане на седмични, месечни и годишни планове за развитие на външния и вътрешния пазар; • Активно привличане на нови бизнес клиенти чрез директни продажби –посещаване на изложения в България и чужбина и на потенциални клиенти; • Проучване на нуждите на бизнес клиентите и изготвяне на предложения от продуктовото портфолио на компанията; • Ежедневна комуникация по имейл и телефон с настоящи и нови клиенти с цел разширяване и развитие на взаимоотношенията с тях; • Следпродажбени взаимоотношения и обслужване; • Администриране на информация и документи, свързани с дейности по продажбите; • Изготвяне на ежеседмични отчети за резултатите;

ОТ ВАС ОЧАКВАМЕ:

• Висше образование; • Минимум 2 години опит на подобна позиция; • Опит в областта на хранително-вкусовата промишленост и/или бързо оборотните стоки, както и опит при работа с бизнес клиенти; • Компютърни умения – много добро владеене на MS Office; • Владеене на английски език - писмено и говоримо; • Ефективна комуникация, умения за планиране, организиране и убеждаване, презентационни умения, инициативност, енергичност и позитивна нагласа.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

• Конкурентно възнаграждение; • Обучение и непрекъснато повишаване на квалификацията; • Работа в динамичен екип; • Възможност за професионално развитие;