Ad Premium

СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ.

Основна цел на работата:

Планира и организира изпълнението на производствените поръчки. Контролира и анализира инвентаризацията в производствените звена.

Основни задължения:

• Оптимизира (контролира) наличностите от компоненти в производството спрямо производствените графици; • Анализира възможностите за производство и предлага планове за изпълнение; • Обезпечава изпълнението на фиксирания производствен план; • Планира производствени поръчки, като отчита капацитета на отделните производствени звена и технологични маршрути; • Контролира потвърдените производствени поръчки и предприема коригиращи действия при наличие на несъответствие; • Анализира неизпълнените производствени поръчки и причините за това; • Организира и извършва инвентаризация на материали и незавършена продукция, отразява и анализира резултатите и предприема съответните коригиращи действия; • Структурира производствената схема за новите проекти; • Контролира и коригира нивата за бракувани компоненти в съответствие с допустимия процент брак; • Осъществява контрол върху наличната консумация на компоненти и под изделия от работните центрове;

Изисквания:

• Висше образование; • Много добра компютърна грамотност; • Владеене на английски език на ниво ”Intermediate English”, според стандартите на компанията; • Знания в областта на логистиката и системи за управление на качеството; • Комуникативни и организационни способности; • Умения за работа в екип.

Условия:

  • Добър социален пакет - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
  • Редовна смяна;