Ad Premium

СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ

Tърсим СПЕЦИАЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕН КАПАЦИТЕТ.

Основна цел на работата:

Анализ, изчисление и прогнозиране на производствен капацитет.

Основни задължения:

 • Следи и анализира производственият капацитет и натовареността на производствените единици, отчитайки производствените поръчки, натовареността на операторите и оборудването в съответното производство.
 • Отговаря за производственото нормиране, като синхронизира времето на операциите, на линиите и на процесите;
 • Актуализира данните в системата SAP, както и модулите в отчетната система, свързани с производствения капацитет и операциите;
 • Извършва анализ на ефективността на производствените линии и времето на операциите;
 • Предоставя информацията на заинтересованите лица;
 • Участва в поддържането и развитието на информационната система на производството;

Изисквания:

 • Висше образование;
 • Добра компютърна грамотност – владеене на Excel, PowerPoint и Word e задължително;
 • С позитивна нагласа и с умения да работи както самостоятелно, така и в екип;
 • Умения за разрешаване на проблеми и проявяване на гъвкавост при промяна на приоритетите;
 • Отлични организационни умения и добри комуникативни умения;
 • Английски език – ниво pre-intermediate (писмено и говоримо);
 • Готовност за работа в производствена среда;
 • Предишен опит в прогнозиране и анализиране на производствен капацитет се счита за предимство;

Условия:

 • Добър социален пакет - ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване;
 • Редовна смяна;
 • Осигурено обучение;