Бизнес анализатор

Бизнес анализатор

Кои сме ние? Агенция за контрол на просрочените задължения е небанкова финансова институция, специализирана в изкупуването управлението на портфейли с необслужвани вземания. Компанията е част от холдинга Мениджмънт Файненшъл Груп (МФГ), който обхваща водещи компании, специализирани в небанковото кредитиране в Централна и Източна Европа. МФГ управлява портфолио от успешни начинания в сферата на потребителското кредитиране, финансиране за микро и малкия бизнес, дигитално кредитиране и други финансови услуги. В компаниите, част от МФГ, над 8000 служители в повече от 450 офиса в България, Румъния, Полша и Македония са заети в грижата за клиентите.

Каква ще бъде твоята роля? •Ще анализираш промените в структурата на портфейла на дружеството; •Създаваш скоринг модели и методологии за оценка на риска при придобиване на портфейли от вземания; •Подготвяш справки, статистически модели и предоставя анализи по различни характеристики и сечения; •Оптимизираш изготвяните справки на дневна, седмична и месечна база; •Импортираш и експортираш информация в софтуера на дружеството, като следи за качеството на импортираната информация; •Следиш и сигнализираш за грешки по отразяването на действия и други полета в софтуера; •Участваш в дейностите, свързани с подготовка, оценка, анализ и оптимизиране на процесите в дружеството.

Какво ще търсим в теб? •Завършено висше образование с икономическа или математическа насоченост; •Добро познаване и разбиране на статистически понятия и модели; •Отлични познания по основни офис приложения на Microsoft. Нивото на владеене на Excel ще бъде проверено по време на интервюто; •Владеене на английски език се счита за предимство; •Аналитично мислене; •Внимание към детайлите; •Умения за работа в екип; •Проактивност и инициативност. Какво ще ти предложим?** •Постоянен трудов договор и коректни трудови отношения; •Отлични условия на труд – работа в модерен офис в центъра на София; •Стимулираща среда в млад, подкрепящ и динамичен екип; •Петдневна работна седмица, осемчасов работен ден; •Ваучери за храна; •Допълнително здравно осигуряване; •Частично финансирана карта Мултиспорт; •Плодове и топли напитки в офиса; •Програма за обучение и развитие; •Допълнителни дни платен отпуск.